ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง Interdepartment Conference "Practical point in hemodialysis.


คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "Practical point in hemodialysis "ในวันที่ 24 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.