ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณทิตแพทย์ รุ่นที่ 18 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560


พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณทิตแพทย์ รุ่นที่ 18 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 351338