ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง "รู้รอบเรื่องยา สนทนาเภสัชกร"


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "รู้รอบเรื่องยา สนทนาเภสัชกร" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์  โดยมีคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

                                                                                               ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2362