ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 16 Click


ขอเชิญน้องๆที่สนใจเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์  ร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 16 โดยบูธของนิสิตแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะอยู่ร่วมกับบูธของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วมาพบกันนะน้องๆ