ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน


กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มีแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สำเร็จหลักสูตรต่างๆ รวมทุกชั้นปี ทั้งสิ้น 212 คน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.