ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายเรื่อง "Respiratory failure in the COVID-19 era" เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.