ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงานสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ 25 ก.ค. 63


กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์รุ่นพี่ รุ่นน้องและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.