ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563


ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  โดยมีพล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.