ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ของประเทศไทยในขณะนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอประกาศเรื่องการจัดกิจกรรม ตามประกาศดังนี้