ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยายกาศ โครงการสอบหัตถการ(OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563


กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสอบหัตถการ(OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่1) ซึ่งเป็นการประเมินทักษะทางคลินิก เพื่อรับรองการสอบ สำหรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.