ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศโครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" 9 ธ.ค. 63


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธ.ค. 63ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.