แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศ พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่1


บรรยากาศ พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 14 มิ.ย. 61















                                                  ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 54538