แพทย์หลังปริญญา

บรรยากาศงานร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์


ภาพบรรยากาศงานร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 โดยมีพล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ฯ คณาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 171917