แพทย์หลังปริญญา

New!ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒

 


จำนวน ๒ สาขา  (ตามเอกสารแนบ)
๑. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว