แพทย์หลังปริญญา

การบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.