แพทย์หลังปริญญา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.