แพทย์หลังปริญญา

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.