แพทย์หลังปริญญา

ตารางกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563