แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศการอบรม "การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง"


ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development programe)" สำหรับนสพ.ชั้นปีที่ 4 ในวันพฤหัสที่ 10 ม.ค.62 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์และห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ฯให้เกียรติเปิดงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 205178