แพทย์ก่อนปริญญา

กีฬา 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561


บรรยากาศงานกีฬา 3 สถาบัน ประกอบด้วยนิสิตแพทย์จาก รพ.ชลบุรี รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ในช่วงเช้าและงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น เมื่อวันที่ 26 - 27 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้จ.จันทบุรีเป็นเจ้าภาพชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon3