แพทย์ก่อนปริญญา

บรรยากาศการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์


ภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ วันที่ 2-3 มี.ค.62 ณ รร.คามิโอ อมตะนคร จ.ชลบุรีชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon9