แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีคณาจารย์และผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon27