แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562


ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  โดยมีพล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย รอง.จก.พอ. เป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิทธิศักดิ์ หันษาเวก ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นิสิตแพทย์ดีเด่น แพทย์ประจำบ้านดีเด่น และอาจารย์แพทย์ดีเด่นอีกด้วย เมื่อวันที่ 25ก.ค.62 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon27