แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


ภาพบรรยากาศโครงการอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ เมื่อ 30 - 31 ก.ค. และ 1 ส.ค.62 ณ ลำพวา อัมพวา จ.สมุทรสงครามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon30