แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26


ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 เมื่อ วันที่ 3 ต.ค.62 โดยได้รับเกียรติจากจก.พอ.และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon30