แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง


ภาพบรรยากาศ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้า" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.