แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศ พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2563


กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่6 รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.