แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศ BYE EXTERN BBCU 28 วันที่ 2 เม.ย. 64


กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงอำลา Extern รพ.ฯ รุ่นที่28 "Summer Sea Again" เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.