แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์รุ่นที่ 31 วันที่ 1 ก.ค. 64


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่31 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อเป็นการเตือนใจนิสิตแพทย์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64