แพทย์ก่อนปริญญา

กีฬาสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ 3 สถาบัน 18-19 ก.พ. 66


โครงการ ส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กีฬาสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ 3 สถาบัน)

ซึ่งประกอบด้วย รพ.ชลบุรี,รพ.พระปกเกล้า,รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๖๖ ณ สถานออกกำลังกายทัศนาการ์เด้น บางแสน และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ รร.เทา-ทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรีชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.