แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่และการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกวันที่ 5 – 7 ก.ค. 66
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.