ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ GI


ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการของ GI รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี มีประโยชน์ บอกต่อได้นะคะ

เป็นแบบ Hybrid meeting (on-site, และ online ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจะส่ง link ให้ทาง e-mail ที่ลงทะเบียนดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : GI2020