ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

การขอใช้ห้องประชุมปี 2562


ห้องสมุด ขอแจ้งกำหนดการขอใช้ห้องประชุมในปี 2562

ผู้ใช้สามารถขอใช้ห้องประชุมในปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61เป็นต้นไป สอบถามโดยตรงได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร.27853

 

 

 

ติดต่อสอบถาม
ห้องสมุด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง 171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร (02) 5347853
โทรสาร (02) 5236932
อีเมล์ library_bhu@hotmail.com