ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

New!!! ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน Uptodate Advanced ในปี 2562 download เอกสาร Click


     ฐานข้อมูล Uptodate จะมีการปรับปรุงเป็น Uptodate Advanced โดยจะมีการเพิ่ม feature ให้ผู้เข้าใช้สะดวกในการค้นหาข้อมูลและเข้าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะเข้าใช้งานได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ม.ค.2562 เป็นต้นไป