ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

เกี่ยวกับห้องประชุม


ห้องประชุมต่างๆของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่ห้องสมุด ฯ ให้การดูแล มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ห้อง ประกอบด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดฯ ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร. 27853