ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

ปฏิทินห้องประชุม


ขั้นตอนการจองห้องประชุม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
1. ตรวจสอบวัน เวลาที่ห้องประชุมว่างจากปฏิทินด้านล่าง 
2. จองห้องประชุม โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
3. ตรวจสอบการจองให้เรียบร้อยจาก
จาก link ตรวจสอบการจอง (หลังจากส่งข้อมูลประมาณ 10 นาที) หากขึ้นว่าอนุมัติถือว่าการจองสำเร็จเรียบร้อย 
4.หากต้องการยกเลิกการจองฯ ขอให้โทรแจ้งที่ห้องสมุดโดยตรง
***เมื่อทำการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจองของท่านจะยังไม่ปรากฎบนปฏิทิน เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง หากติดปัญหาใดๆ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 
 กรณีที่มีการจองพร้อมกัน ท่านที่ระบบส่งข้อมูลมาก่อนจะได้รับสิทธิ์ใช้ห้องประชุมก่อน
 
อาคารคุ้มเกล้าฯ

อาคารคุ้มเกศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : Calendar