ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

ปฏิทินห้องประชุม


ขั้นตอนการจองห้องประชุม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
1. ตรวจสอบวัน เวลาที่ห้องประชุมว่างจากปฏิทินด้านล่าง 
2. จองห้องประชุม โดยโทรติดต่อห้องสมุด 
3.หากต้องการยกเลิกการจองฯ ขอให้โทรแจ้งที่ห้องสมุด 27854

4.หากมีความต้องการอุปกรณ์ภายในห้องประชุมเพิ่มเติมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดโต๊ะภายในห้องประชุม กรุณาประสานศูนย์วิทยบริการฯ โทร.27264 โดยตรง

 
อาคารคุ้มเกล้าฯ

อาคารคุ้มเกศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : Calendar