แพทย์หลังปริญญา

ติดต่อสอบถาม


เรืออากาศเอกหญิง กฤษณี กลิ่นโพธิ์ 

คุณเพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร

คุณปาณิสร จันทร์ชู 

กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

+66 (02) 5347465   +66 (02) 1590554