แพทย์หลังปริญญา

ติดต่อสอบถาม


นาวาอากาศโทหญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ 

คุณเพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร

คุณณภัคชาสุรางค์ พลายระหาญ 

กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

+66 (02) 5347465   +66 (02) 1590554