ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารประจำปี 2564


Update Common GI and Liver cancer in 2021 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : S__25239618(n1)