แพทย์หลังปริญญา

บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ รร.เอเชียพัทยา จ.ชลบุรี ,บน.6 และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 - 28 มิ.ย.62 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon26