แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศโครงการร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์


คณก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จัดโครงการ"ร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์" เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโภชนาการ เพื่อเป็นการให้คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ฯ ในการเปิดงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon35