แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 วันที่ 6-7 ก.พ. 63


กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 63 ณ ไอยธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.