แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3


คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาและกองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านของ รพ.ฯ และเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจำบ้านได้มีจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและออกไปรับใช้สังคม อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.