ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์


บทคัดย่อผลงานวิจัย

งานวิจัย

การขอทำงานวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม


ร.ท.หญิงรุ่งรัตน์  ปั้นศักดิ์ 
สำนักงานวิจัย ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ +66 (02) 5347255