ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์


บทคัดย่อผลงานวิจัย

งานวิจัย

การขอทำงานวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม


คุณเบญจพร ขันศิริ
กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์  
171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ +66 (02) 5347465
โทรสาร (FAX) +66 (02) 1590554