ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์


บทคัดย่อผลงานวิจัย

งานวิจัย

การขอทำงานวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอทำงานวิจัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


การขออนุญาตทำงานวิจัยใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีการขั้นตอนและเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้งานได้ ดังนี้