ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง Geriatric Emergency Medicine


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง Geriatric Emergency Medicine โดย ผศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร คุ้มเกศชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon36