ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย น.ต.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ำ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon37