ประชุมวิชาการ

ภาพพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี 2562


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี เรื่อง ฆาตกรใกล้ตัว ชื่อ “โรคซึมเศร้า” โดย น.อ.หญิง บุษกร ภมร เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.