ประชุมวิชาการ

การบรรยายวิชาการ CPC "Fatal Seizure"


ภาพบรรยากาศ การบรรยายวิชาการ CPC เรื่อง "Fatal Seizure" โดย ร.อ.หญิง สิริกัญญา หล่อวัฒนพงษา, น.พ. ปิยวัฒน์​ เลิศพิบูลชัย​ และน.พ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : cpc