ประชุมวิชาการ

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Emerging substance abuse : สารเสพติดใหม่


ภาพบรรยากาศ การบรรยายวิชาการ เรื่อง Emerging substance abuse : สารเสพติดใหม่ โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2417