ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious  โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี, น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ และนพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : Poster-16-Jan-2020